Kontrast:

Zakup klimatyzatora chłodząco grzejącego dla pomieszczeń Filharmonii

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup 3 klimatyzatorów chłodząco-grzejących dla 3 pomieszczeń Filharmonii” zgodnie z umową: KE.27.2023.KO z dnia 03 lutego 2023 roku. Zadanie obejmowało dostawę i montaż urządzeń grzewczych w pomieszczeniach pracowniczych Filharmonii w Olsztynie.