Kontrast:

O orkiestrze

Z inicjatywą powołania orkiestry wystąpił Mirosław Dąbrowski w styczniu 1946 roku podczas zebrania Związku Zawodowego Muzyków Rzeczypospolitej Polskiej. Już po dwóch miesiącach, 17 marca 1946 roku odbył się inauguracyjny koncert Małej Orkiestry Symfonicznej pod batutą pierwszego kierownika i dyrygenta Mirosława Dąbrowskiego. W latach pięćdziesiątych orkiestra rozpoczęła stałą działalność koncertową. W 1962 roku zespół przyjął imię Feliksa Nowowiejskiego (1877-1946), znanego kompozytora urodzonego w położonym 14 km od Olsztyna pobliskim Barczewie. Jednocześnie instytucja uzyskała status Państwowej Orkiestry Symfonicznej w Olsztynie, a na początku 1973 roku została przekształcona w Filharmonię. Od tego czasu Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej notuje sukcesy w kraju i za granicą (Rosja, Litwa, Niemcy, Rumunia, Bułgaria, Macedonia, Włochy, Francja, Hiszpania), dokonuje licznych nagrań płytowych, gra koncerty transmitowane przez radio i telewizję.

W kwietniu 2010 roku Filharmonia Warmińsko-Mazurska otrzymała nagrodę Akademii Fonograficznej „Fryderyk 2010”, za płytę CD „Felix Nowowiejski, Missa Pro Pace, Missa Stella Maris” w kategorii Muzyka Poważna – Album Roku Muzyka Chóralna i Oratoryjna.

Sala koncertowa filharmonii staje się miejscem wielu prawykonań polskich i światowych, a na jej estradzie występują sławni artyści. Promowana jest również młodzież utalentowana muzycznie. Dużym uznaniem melomanów cieszą się organizowane na przestrzeni lat cykle koncertowe, poranki koncertów rodzinnych oraz festiwale muzyczne. Wierna publiczność gorąco oklaskuje cotygodniowe koncerty symfoniczne, kameralne oraz recitale. Ważnym elementem działalności jest edukacja realizowana poprzez audycje przedszkolne, szkolne koncerty kameralne, koncerty symfoniczne dla szkół ponadpodstawowych, koncerty uniwersyteckie i inne.

Od 1 lipca 2011 roku funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego pełnił Piotr Sułkowski. W tym samym roku muzycy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej przenieśli się do nowo wybudowanego gmachu Filharmonii, spełniającego wszystkie wymogi nowoczesnego budynku instytucji kultury. Nowa, licząca 505 miejsc sala od pierwszych koncertów sezonu artystycznego 2011/2012 r. wypełniona jest kompletem publiczności. Gościnni dyrygenci oraz soliści z kraju i z zagranicy zgodnie chwalą piękno architektury nowego budynku Filharmonii oraz podkreślają wspaniałą akustykę oraz funkcjonalność sali koncertowej. Piotr Sułkowski, dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii w latach 2011-2022, rozszerzył ofertę wydarzeń artystycznych skierowaną do miłośników muzyki. Repertuar wzbogacony został o cykle mistrzowskich recitali fortepianowych, muzykę jazzową, spektakle operowe i muzyczne oraz największy w regionie festiwal muzyki filmowej „Arena Festival film & music”.

W styczniu 2023 roku na czele Filharmonii stanął wieloletni muzyk Orkiestry, trębacz, pedagog i dyrektor Samorządowej Szkoły Muzycznej w Dywitach Janusz Ciepliński.

Ponad siedemdziesiąt pięć lat istnienia Orkiestry liczącej dziś 80 muzyków, to okres przemian i rozwoju, wielu wybitnych osiągnięć artystycznych i rozwinięta działalność edukacyjna. Był to również czas, w którym tysiące słuchaczy mogło odnaleźć żywą muzykę, przekazać ją swoim bliskim, sekundując jej powstawaniu. Melomani z Olsztyna i regionu Warmii i Mazur niezmiennie cenią swoją orkiestrę, odnajdując w jej dokonaniach artystycznych ważną część swojej tożsamości.