Kontrast:

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Filharmonia
im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie
ul. B. Głowackiego 1, 10-447 Olsztyn

Sekretariat: tel. 89 527 51 75 lub 76, 89 527 23 02 wew. 100
Monika Szymańska
e-mail: sekretariat@filharmonia.olsztyn.pl

Kasa biletowa: tel. 89 527 23 02
czynna pn.-pt. w godzinach od 10.00 do 17.00 oraz na godzinę przed koncertem
Anna Pedynkowska, Anna Wiecheć
e-mail: bilety@filharmonia.olsztyn.pl

DYREKCJA

Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej
JANUSZ CIEPLIŃSKI
tel.: 89 527 51 75 wew. 100
janusz.cieplinski@filharmonia.olsztyn.pl

Główny księgowy
ANNA GĘSICKA
tel.: 89 527 51 75 wew. 211
a.gesicka@filharmonia.olsztyn.pl

 

BIURO KONCERTOWE: tel. 89 527 51 75
Kierownik Biura Koncertowego – Beata Mieczykowska, wew. 207
e-mail: b.mieczykowska@filharmonia.olsztyn.pl
Specjalista Biura Koncertowego – Anna Hac, wew. 216
e-mail: a.hac@filharmonia.olsztyn.pl
Specjalista Biura Koncertowego – Michał Szurgot, wew. 204
e-mail: m.szurgot@filharmonia.olsztyn.pl
Specjalista Biura Koncertowego – Magdalena Grędzińska, wew. 207
e-mail: m.gredzinska@filharmonia.olsztyn.pl

BIURO PROMOCJI, IMPRESARIAT: tel. 89 527 51 75
Kierownik Biura Promocji, Impresariat – Arkadiusz Korczin, wew. 202
e-mail: a.korczin@filharmonia.olsztyn.pl
GRAFIKA I PROMOCJA: Marta Krupowska, wew. 201
e-mail: m.krupowska@filharmonia.olsztyn.pl
PROMOCJA I MEDIA: Agnieszka Żabińska, wew. 251
e-mail: a.zabinska@filharmonia.olsztyn.pl

GALERIA FILHARMONII: Angelika Stawisińska
e-mail: a.stawisinska@filharmonia.olsztyn.pl

PION FINANSOWY: tel. 89 527 51 75
Zastępca Głównego Księgowego – Beata Szczęsna, wew. 212
e-mail: b.szczesna@filharmonia.olsztyn.pl
Specjalista Działu Księgowości – Anna Leonowicz, wew. 213
e-mail: a.leonowicz@filharmonia.olsztyn.pl
Specjalista Działu Księgowości – Joanna Nasuta-Pietrzak, wew. 136
e-mail: j.pietrzak@filharmonia.olsztyn.pl

KADRY:
Katarzyna Cicińska, tel. 89 527 51 75 wew. 214,
e-mail: kadry@filharmonia.olsztyn.pl

PION ADMINISTRACYJNY: tel. 89 527 51 75
Specjalista Administrator – Marek Jastrząbek, wew. 332
e-mail: m.jastrzabek@filharmonia.olsztyn.pl

INSPEKTOR: Paweł Szulc
e-mail: inspektor@filharmonia.olsztyn.pl