Patron Filharmonii Feliks Nowowiejski

feliks-nowowiejskiKompozytor, organista, dyrygent, pedagog i organizator życia muzycznego. Urodzony 7 lutego 1877 w Wartemborku (obecnie Barczewo na Warmii), zmarł 18 stycznia 1946 w Poznaniu.

W latach 1887-93 uczęszczał do Szkoły Muzycznej w Świętej Lipce, w której uczył się harmonii oraz gry na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, waltorni i organach. W 1893 przeniósł się wraz z rodziną do Olsztyna – tu grał w orkiestrze pułku grenadierów. W 1898 otrzymał I nagrodę stowarzyszenia The British Musician na konkursie kompozytorskim w Londynie za utwór Pod sztandarem pokoju. W tym samym roku udał się do Konserwatorium Sterna w Berlinie na półroczne studia (teoria, kontrapunkt, kompozycja, gra na organach i wiolonczeli). Po powrocie do Olsztyna, od 1898 do 1900 był organistą w kościele św. Jakuba. W 1900 odbył trzymiesięczny kurs w Ratyzbonie, gdzie w szkole muzycznej pobierał naukę z zakresu chorału gregoriańskiego i polifonii. W tym samym roku został przyjęty do Meisterschule Königliche Akademie der Künste w Berlinie, w której do 1902 studiował kompozycję pod kierunkiem Maxa Brucha. Równolegle odbywał studia z zakresu muzykologii i estetyki w Friedrich Wilhelm Universität. W 1902 otrzymał Nagrodę im. Giacomo Meyerbeera – Prix de Rome za oratorium Powrót syna marnotrawnego i Uwerturę romantyczną. Uzyskane fundusze przeznaczył na dwuletnią podróż artystyczną przez Niemcy, Czechy, Austrię, Włochy, Afrykę, Francję, Belgię, w czasie której spotkał się z Antoninem Dvořákiem, Gustavem Mahlerem, Camillem Saint-Saënsem, Pietro Mascagnim, Ruggero Leoncavallo. Jeszcze w 1903 otrzymał Nagrodę im. Ludwiga van Beethovena w Bonn (ufundowaną przez Ignacego Jana Paderewskiego) za uwerturę Swaty polskie, zaś w 1904 po raz drugi Nagrodę im. Meyerbeera – za Symfonię a-moll (później wycofaną) oraz za Symfonię h-moll nr 1. Również w 1904 wrócił do Maxa Brucha, u którego kontynuował studia do 1906.

Po zakończeniu nauki prowadził ożywioną działalność kompozytorską i wirtuozowską. W 1907 otrzymał I nagrodę na konkursie kompozytorskim we Lwowie za utwór Żałobny pochód Kościuszki na Wawel. W 1909 powrócił do kraju i osiadł w Krakowie. Pełnił tu funkcję dyrektora artystycznego Towarzystwa Muzycznego, występował jako dyrygent na koncertach symfonicznych oraz jako organista. W 1910 na konkursie kompozytorskim we Lwowie, zorganizowanym z okazji 100. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, przyznano mu nagrodę za pieśń solową Zagasły już. W 1911 zawarł związek małżeński z Elżbietą Mironow-Mirocką, z którego urodziło się pięcioro dzieci. W 1914 otrzymał I nagrodę na konkursie lwowskiego „Echa” za utwór chóralny Danae.

Po wybuchu I wojny światowej, przez cały okres jej trwania, Feliks Nowowiejski chronił się przed frontem w orkiestrze berlińskiej. Po wojnie osiadł w Poznaniu i czynnie włączył się w nurt odradzającego się życia kulturalnego miasta – organizował koncerty symfoniczne i chóralne, występował z recitalami organowymi (wykonywał muzykę baroku, utwory współczesnych kompozytorów francuskich oraz własne improwizacje). Od 1920 wykładał w Państwowym Konserwatorium w Poznaniu, gdzie prowadził klasę organów i dyrygował orkiestrą. W 1927 zrezygnował z pracy pedagogicznej i całkowicie poświęcił się kompozycji oraz działalności koncertowej. W 1931 został honorowym członkiem The Organ Music Society w Londynie. W 1935 grono muzyków warszawskich przyznało mu Państwową Nagrodę Muzyczną. W latach 1935-39 prowadził w Poznaniu Miejską Orkiestrę Symfoniczną, propagując muzykę współczesną (Maurice’a Ravela, Alberta Roussela, Florenta Schmitta, Igora Strawińskiego, Tadeusza Zygfryda Kasserna, Tadeusza Szeligowskiego). We wrześniu 1939 w obawie przed aresztowaniem, ukrył się w szpitalu sióstr Elżbietanek, następnie wyjechał do Krakowa, a do Poznania powrócił w sierpniu 1945. Tu zmarł i został pochowany na Skałce Poznańskiej, w Krypcie Zasłużonych Kościoła św. Wojciecha.

Ważniejsze kompozycje:
(Występujące w niniejszym spisie powtarzające się numery opusowe wynikają z praktyki samego kompozytora, który różnym utworom nadawał te same oznaczenia opusów. Zdarzało się również, że ten sam utwór przy nowej redakcji otrzymywał inną liczbę opusową. Sytuację skomplikowały dwie zawieruchy wojenne, w których przepadło wiele rękopisów Feliksa Nowowiejskiego.)

 • Mazurek op. 1 nr 6 na harfę solo
 • Krakowiak op. 1 nr 7 na harfę solo
 • Łatwe tańce dla dzieci op. 2 nr 3 na fortepian
 • Uwertura romantyczna op. 3
 • Powrót syna marnotrawnego op. 3, oratorium na alt, tenor, bas, chór mieszany, orkiestrę symfoniczną i organy
 • Ballada o Gdańsku op. 4 nr 6 na chór mieszany z fortepianem lub orkiestrą
 • Śpiewnik gwiazdkowy op. 5, 15 kolęd na chór mieszany
 • Swaty polskie op. 6, uwertura
 • Konrad Wallenrod op. 6, uwertura
 • Z malborskiej wieży op. 6 nr 6 na chór mieszany a cappella
 • Fantazja polska I op. 9 nr 1 na organy
 • Wstęp do hymnu Veni Creator Spiritus op. 9 nr 8 na organy
 • Wstęp do sekwencji Victimae Paschali Laudes op. 9 nr 9 na organy
 • Symfonia h-moll nr 1 op. 12
 • Quo Vadis op. 13, oratorium na sopran, baryton, bas, chór mieszany, orkiestrę symfoniczną i organy
 • Znalezienie św. Krzyża op. 14, oratorium na alt, baryton, chór mieszany, orkiestrę symfoniczną i organy
 • Przyjdź śnie op. 15 na chór męski a cappella
 • Fala op. 15 nr 1 na chór męski a cappella
 • O, nie mów o mnie op. 15 nr 1 na chór męski a cappella
 • Tam w moim kraju op. 15 nr 5 na chór męski a cappella
 • W Artusowym dworze op. 15 nr 11 na chór męski a cappella
 • Przekleństwo op. 16 na głos z fortepianem
 • Moja pieszczotka op. 16 na głos z fortepianem
 • Kołysanka polska op. 16 na głos z fortepianem
 • Zagasły już op. 16 nr 1 na głos z fortepianem
 • Którędy Jasiu op. 16 nr 2 na sopran lub tenor i orkiestrę
 • Kujawiak, Pamiętasz, Janku op. 16 nr 2 na sopran lub tenor i orkiestrę
 • Czarne oczki op. 16 nr 2 na sopran lub tenor i orkiestrę
 • Cztery pieśni polskie op. 16 nr 2 na głos z fortepianem
 • Dzień zaduszny (Melancholia) op. 16 nr 3 na głos z fortepianem
 • Pieśń swatki z „Balladyny” op. 16 nr 4 na głos z fortepianem
 • Rozumiem fal mowę op. 16 nr 5 na głos z fortepianem
 • Gdy szedłem wśród doliny op. 16 nr 6 na głos z fortepianem
 • Jabłoneczka op. 16 nr 8 na sopran i orkiestrę
 • Osypała jabłoneczka op. 16 nr 8 na głos z fortepianem
 • Eros i pszczoła (Anakreontyki) op. 16 nr 9 na głos z fortepianem
 • Beatrice op. 17 nr 1, poemat symfoniczny wg Boskiej komedii Dantego
 • Nina i Pergolesi op. 17 nr 2, fantazja symfoniczna na temat pieśni Tre Giorni G. B. Pergolesiego
 • Pożegnanie Ellenai op. 17 nr 3, poemat symfoniczny wg Juliusza Słowackiego na klarnet solo i zwiększony kwintet smyczkowy
 • Na Kujawach rżną skrzypice (Kujawiak) op. 18 na chór mieszany z fortepianem lub orkiestrą
 • Dzwony nieszporne op. 18 nr 2, ballada na chór mieszany z fortepianem lub organami
 • Piotr Skarga op. 18 nr 3 na chór męski z orkiestrą i organami
 • Motet Ave mundi spes Maria op. 18 nr 5 na chór męski a cappella
 • Motet Ave Maria op. 18 nr 6 na chór mieszany a cappella
 • Dwa madrygały op. 19 na chór mieszany a cappella
 • Improwizacja op. 19 nr 1 na puzon i fortepian
 • Ballada op. 20 nr 1 na fortepian
 • Cztery ballady op. 20 nr 2 na fortepian
 • Treny op. 20 nr 3 na fortepian
 • Treny op. 20 nr 3 na wiolonczelę, harfę i organy
 • Pięć mazurków op. 20 nr 5 na fortepian
 • Kartka z albumu op. 20 nr 7 na fortepian
 • Dziesięć kolęd op. 21 na głos z fortepianem
 • Warmijskie pieśni ludowe op. 21 nr 2, 5 pieśni na chór mieszany
 • Dwadzieścia kolęd op. 21 nr 4 na głos z fortepianem
 • Pięć pieśni z Podbeskidzia śląskiego op. 21 nr 7 na głos z fortepianem
 • W polu ogródeczek op. 21 nr 8 na sopran lub tenor i orkiestrę
 • Dwadzieścia pięć polskich pieśni z Warmii op. 21 nr 8 na głos z fortepianem
 • Sobótka w Czarnym Lesie op. 23 nr 3 na chór mieszany a cappella
 • Do ojczyzny op. 24 nr 1 na chór mieszany a cappella
 • Słowiczku mój op. 24 nr 2 na chór mieszany a cappella
 • Na gody op. 24 nr 3 na chór mieszany a cappella
 • Na gody op. 24 nr 3 na chór żeński a cappella
 • Zagrzmiał mazur op. 24 nr 3 na chór mieszany a cappella
 • Legenda op. 25 [wersja I] na skrzypce i orkiestrę symfoniczną
 • Legenda op. 25 [wersja II] na skrzypce i fortepian
 • Wizja op. 25 na skrzypce i fortepian
 • Taniec świętojański op. 25 na skrzypce i małą orkiestrę
 • Żałobny pochód Kościuszki na Wawel op. 25 nr 2 na chór męski a cappella
 • Polska msza Bogu Rodzica op. 25 nr 5 na sopran, chór i orkiestrę
 • Oberek, Tu dolina op. 26 nr 4 na sopran lub tenor i orkiestrę
 • Biały dom op. 26 nr 7 na głos z fortepianem
 • Wieczność dwugłosem śpiewa op. 26 nr 8 na głos z fortepianem
 • Liście jesieni op. 26 nr 11 na głos z fortepianem
 • Śpiewam wiośnie op. 27 nr 3 na głos z fortepianem
 • Kazała mi mama op. 27 nr 4 na sopran lub tenor i orkiestrę
 • Hej żeglarzu op. 28 na sopran lub tenor i orkiestrę
 • Legenda Bałtyku op. 28, uwertura
 • Legenda Bałtyku op. 28, opera
 • Fantazja op. 28 na wiolonczelę i fortepian
 • Święty ogień op. 29 na chór męski a cappella
 • Danae op. 29 nr 3 na chór męski a cappella
 • Psalm 43 op. 29 nr 3 na chór żeński a cappella
 • Tren VI op. 29 nr 4 na chór męski a cappella
 • Epitafium (Cieniom Jana Galla) op. 29 nr 5 na chór męski a cappella
 • Jeremiasz op. 29 nr 7 na chór męski a cappella
 • Bitwa pod Racławicami op. 29 nr 8 na chór męski a cappella
 • Rapsod op. 29 nr 9 na chór męski a cappella
 • Baśń op. 29 nr 10 na chór żeński a cappella
 • Maraton op. 29 nr 12 na chór męski a cappella
 • Malowanki ludowe op. 30, opera-balet
 • Fantazja polska II. Boże Narodzenie w Kościele Mariackim op. 31 nr 3 na organy
 • Fantazja polska III. Boże Narodzenie w Polsce op. 31 nr 4 na organy
 • Grajek – Wariacje na temat ludowy op. 32 na sopran koloraturowy i orkiestrę symfoniczną
 • Na ściernisku op. 33 nr 1 na chór mieszany a cappella
 • Lot Idzikowskiego op. 33 nr 3 na chór mieszany a cappella
 • Hołd Gdańska op. 33 nr 4 na chór męski a cappella
 • Psalm 136 (Jeruzalem-Ojczyzna) op. 36 na chór mieszany, orkiestrę symfoniczną, dętą lub organy
 • Król wichrów (Tatry) op. 37, opera-balet
 • Śpiewnik Zjednoczona Polska op. 38, pieśni na chór mieszany
 • Śpiewnik górnośląski op. 39, pieśni na chór mieszany
 • Nowy śpiewnik polski op. 40, pieśni na chór mieszany
 • Sobótka w Czarnym Lesie op. 40 na głos z fortepianem
 • Śpiewnik Orła Białego op. 41, 30 pieśni na chór mieszany
 • Śpiewnik morski op. 42, 34 pieśni na chór mieszany
 • Symfonia organowa nr 1 a-moll op. 45
 • Symfonia organowa nr 2 g-moll op. 45
 • Symfonia organowa nr 3 a-moll op. 45
 • Symfonia organowa nr 4 d-moll op. 45
 • Symfonia organowa nr 5 e-moll op. 45
 • Symfonia organowa nr 6 a-moll op. 45
 • Symfonia organowa nr 7 A-dur op. 45
 • Symfonia organowa nr 8 C-dur op. 45
 • Symfonia organowa nr 9 F-dur op. 45
 • Obieżysasy op. 46, opera, sł. Arno Herolaska
 • Ondraszek op. 47, opera, sł. Gustaw Morcinek
 • Kaszuby op. 47, opera, sł. ludowe
 • Doliny op. 47 na sopran lub tenor i orkiestrę
 • Pastereczka op. 47 nr 4 na sopran lub tenor i orkiestrę
 • Odejdź, Jasiu op. 47 nr 6 na sopran lub tenor i orkiestrę
 • Testament Bolesława Chrobrego op. 48 na tenor solo, chór mieszany z fortepianem
 • Kantata o młodości i pracy (Śląska) op. 48 nr 3 na baryton solo, chór męski z fortepianem lub orkiestrą
 • Missa Mariae Claromontanae op. 49 nr 1 na chór mieszany a cappella
 • Missa de Lisieux op. 49 nr 2 na chór męski i organy
 • Missa pro pace op. 49 nr 3 na chór męski i organy
 • Missa Stella Maris op. 49 nr 4 na chór i organy
 • Suita wielkopolska op. 50 na sopran solo, chór męski i orkiestrę
 • Sześć pieśni op. 50 na głos z fortepianem
 • Barkarola op. 50 nr 3 na chór żeński z fortepianem
 • Fiołek to słowik op. 51 na głos z fortepianem
 • Fletnia tajemna op. 51 na głos z fortepianem
 • Róże dla Safo op. 51 nr 1 [wersja I] na sopran i orkiestrę symfoniczną
 • Róże dla Safo op. 51 nr 1 [wersja II] na sopran i fortepian
 • Erotyk op. 51 nr 2 na głos z fortepianem
 • Zakochani op. 51 nr 3 na głos z fortepianem
 • Wiosna (Pamiętasz, jak to było) op. 51 nr 4 na głos z fortepianem
 • Noce op. 51 nr 5, trzy nokturny na głos z fortepianem
 • Wieczór op. 51 nr 6 na głos z fortepianem
 • Pod niebem Persji op. 51 nr 7 na głos z fortepianem
 • Dziewczyna i jesień op. 51 nr 8 na głos z fortepianem
 • Westchnienie op. 51 nr 10 na głos z fortepianem
 • Symfonia nr 2 „Rytm i praca” op. 52
 • Symfonia nr 3 op. 53
 • Kantata o bohaterze (Pogrzeb generała Bema) op. 54 na mezzosopran solo, chór męski z fortepianem
 • Zwiastowanie op. 54 na głos z fortepianem
 • W Czerwujewie op. 54 nr 1 na chór mieszany a cappella
 • Jeno będzie słońce i pogoda op. 54 nr 2 na chór mieszany a cappella
 • Kołysanka op. 54 nr 3 na chór mieszany z fortepianem
 • Kołysanka op. 54 nr 3 na chór żeński z fortepianem
 • Oberek op. 54 nr 4 na chór mieszany a cappella
 • Koncert na wiolonczelę i orkiestrę symfoniczną op. 55
 • Teka Białowieska op. 56 na chór mieszany a cappella
 • Koncert organowy nr 1 op. 56
 • Koncert organowy nr 2 op. 56
 • Koncert organowy nr 3 op. 56
 • Koncert organowy nr 4 op. 56
 • Dwa preludia op. 57 na fortepian
 • Obrazki słowiańskie op. 57 nr 3 na fortepian
 • Symfonia Pokoju nr 4 op. 58 na 3 głosy solowe, recytatora, chór mieszany i orkiestrę
 • Pod gwiazd zaklęciem op. 59 na głos z fortepianem
 • Kołysanka op. 59 nr 1 na sopran i orkiestrę
 • Kołysanka op. 59 nr 1 na głos z fortepianem
 • Księżyc osrebrza brzozy op. 59 nr 2 na głos z fortepianem
 • Muzyka mojej duszy op. 59 nr 3 na głos z fortepianem
 • Koncert na fortepian i orkiestrę symfoniczną „Słowiański” op. 60
 • Elegie op. 61 nr 1-7 na organy

Polskie Centrum Informacji Muzycznej
Związek Kompozytorów Polskich
maj 2004

aktualności

Sprzedaż Voucherów dla firm

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Melomanów, wprowadzamy do sprzedaży vouchery (oprócz kart podarunkowych). Ofertę kierujemy przede wszystkim do firm i organizacji. Regulamin Więcej informacji uzyskacie Państwo w kasie biletowej: kasa czynna pn.-pt. w godzinach od 10.00 do 17.00oraz na godzinę przed koncertem, tel. 89 527 23 02, e-mail: bilety@filharmonia.olsztyn.pl .

Recital fortepianowy 2 LUTEGO – ODWOŁANY

Szanowni Państwo, Z przyczyn niezależnych od Filharmonii Recital fortepianowy zostaje odwołany. Warmińsko-Mazurska Filharmonia w Olsztynie będzie dokonywała zwrotów pieniędzy za zakupione bilety na powyższy koncert na następujących zasadach: – za bilety zakupione za pomocą strony internetowej zwroty zostaną dokonane automatycznie; – za bilety zakupione w kasie biletowej zwroty będą dokonywaneod 22 stycznia 2024 r. do 29.02.2024 r., w kasie biletowej Filharmonii. Kasa czynna pn.-pt. w godzinach od 10.00 […]

Przesłuchania – II skrzypce

Szanowani Państwo, Z przyjemnością informuję iż Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko muzyka orkiestrowego tutti – SKRZYPCE II. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 1. Stosowne podanie wraz z życiorysem artystycznym oraz klauzulą RODO (w załączniku) należy złożyć do dnia 23 lutego 2024 r. na adres: inspektor@filharmonia.olsztyn.pl bądź pocztą tradycyjną […]

kontakt

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij