Kontrast:

Maj

09

Wernisaż wystawy „Drużyna Kanta”

Maj 09, 2024

18:00
Foyer Filharmonii

„Drużyna Kanta” – Służba Więzienna i artyści upamiętniają wielkiego filozofa Immanuela Kanta.

Wydarzenie odbywa się w ramach programu XII edycji International Film Festival in Olsztyn „Prison Movie” współfinansowanego m.in. ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu „Sprawiedliwość”. Powstanie z niego reportaż, który będzie ubiegał się o statuetkę „Dobrego Łotra” podczas tegorocznej edycji festiwalu filmów o tematyce penitencjarnej, którego organizatorem jest Służba Więzienna okręgu olsztyńskiego.

Wernisaż projektu odbędzie się 9 maja 2024 r. o godzinie 18.00 w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

 

Astronomiczne wymiary

Zaprezentowane dzieło stworzy 21 połączonych obrazów, których autorami są artyści regionu Warmii i Mazur, penitencjaryści, osadzeni z Aresztu Śledczego w Olsztynie i Zakładu Karnego w Iławie oraz przedstawicielki Ministerstwa Sprawiedliwości i Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Dzieło, które będziemy mogli podziwiać w Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej w Olsztynie mierzy 300 cm. wysokości i 700 cm szerokości. Kuratorem wystawy oraz autorką jednej z prac jest prof. dr hab. szt. Wioletta Jaskólska Dyrektorka Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Interdyscyplinarny zespół

Projekt powstał z potrzeby zestawienia w pracy twórczej różnych, na pozór odmiennych od siebie osób, instytucji i stworzenia dla nich nowego kontekstu. Współdziałania w jednej, wspólnej idei, która dąży do integracji artystycznej. Organizatorzy projektu mają nadzieję, że wernisaż prac ujawni indywidualną, a zarazem wyraźnie wspólną gamę emocji, energii i myśli artystycznych wszystkich prezentujących swoje prace artystów. Co stanowić będzie platformę do dyskusji na temat łamania mitów i stereotypów w rzeczywistości społecznej.

Skuteczna readaptacja

W tym roku dwa obrazy powstały z udziałem osób pozbawionych wolności. Jeden z nich w Areszcie Śledczym w Olsztynie pod kierunkiem malarki Magdaleny Dudzik, drugi zaś obraz jest interdyscyplinarnym dziełem współpracy pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Iławie, a osadzonymi z Zakładu Karnego w Iławie. Kuratelę pracy nad iławskim obrazem objęła malarka Joanna Sierzputowska.

Drużyna Kanta

Do współpracy malarskiej przy projekcie zaprosiliśmy również:

  • Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie,
  • Uniwersytet Warmińsko Mazurski,
  • Pałac Młodzieży,
  • Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach,
  • Liceum Plastyczne,
  • Związek Plastyków Warmii i Mazur,
  • Teatr Lalek z Olsztyna,
  • Radio UWM FM.

oraz

  • Ministerstwo Sprawiedliwości,
  • Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Nasz projekt zdecydowanie można nazwać interdyscyplinarnym. Bo choć podstawą jest praca indywidulana, to cel zdecydowanie stanowi wstęp do pracy zespołowej. Udowadniamy sobie, naszym osadzonym i uczestnikom wydarzenia, możliwość tworzenia projektów z osobami z innych środowisk społecznych, naukowych i kulturalnych.

Autorką plakatu „Drużyna Kopernika” jest Kinga Groszkowska Dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie.