dyrygent

Prof. dr hab. Piotr Sułkowski

dyrektor naczelny i artystyczny Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie. Posiada ogromne doświadczenie operowe, zdobyte w czasie wieloletniej pracy dyrygenta, a potem dyrektora artystycznego w Operze Krakowskiej oraz w Wildwood Festival Opera AR (USA), którego był dyrektorem muzycznym. Przygotował wiele premier operowych, w tym wiele prawykonań. Między innymi w 2007 r. podczas Festiwalu Muzyki Polskiej, w ramach obchodów Roku Szymanowskiego we współpracy z PWM dokonał światowego prawykonania nieznanej operetki K. Szymanowskiego Loteria na mężów czyli narzeczony nr 69. Zrealizowany przez P. Sułkowskiego w 2004 r. Gwałt na Lukrecji B. Brittena został uznany na Bydgoskim Festiwalu Operowym za najlepszy spektakl roku. W 2010 roku, w Pampelunie (Hiszpania), przygotował z Orquesta Sinfonica de Navarra premierę Carmen G.Bizeta oraz zrealizował międzynarodowy projekt operowy Fidelio – ofiarom holokaustu – L.v. Beethovena, a przedstawione w kilku miastach w Polsce spektakle, uzyskały bardzo dobre recenzje m.in. w prestiżowym, angielskim czasopismie Opera. W 2019 roku z Warszawską Operą Kameralną przygotował „Wesele Figara” W. A. Mozarta, z którą odbył tournée po Japonii Współtwórca Krakowskiej Opery Kameralnej, z którą zrealizował kilka produkcji. Zastępca dyrektora Chóru Polskiego Radia (2008–2009), kierownik muzyczny Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej (2009-2011), gościnny dyrygent Signature Symphony Orchestra (2008-2014) Tulsa, USA. Od 1993 do 2016 roku dyrygent orkiestry POSM im. F. Chopina w Krakowie, z którą realizował programy edukacyjne dla francuskiej młodzieży. W 2010 r. koncertem w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie zainaugurował działalność Fundacji Panteon Narodowy. Zrealizował nagranie z muzyką B. Chajdeckiego do serialu historycznego Czas Honoru. ”. Członek Rady Artystycznej Polskiej Orkiestry Sinfonii Iuventus.

Pomysłodawca i dyrektor artystyczny Festiwalu Muzycznego Barbakan, dyrektor artystyczny „Copernicus Open. Festiwal Nauki i Sztuki” we Fromborku, pomysłodawca i współorganizator festiwalu muzyki filmowej Arena Festival film & music w Ostródzie oraz musicalu, opartego na legendach Warmii i Mazur „Pora Jeziora. Warmińska Opowieść Wigilijna

Zajmuje się pracą dydaktyczną na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, gdzie prowadzi klasę dyrygentury. Od 2020 kierownik Katedry Dyrygentury. W 2021 roku otrzymał tytuł profesora. W 2021 prowadził w Hiszpanii warsztaty dla dyrygentów. Jest członkiem polskich i międzynarodowych komisji konkursów muzycznych.

Współpracuje z wieloma orkiestrami w kraju i zagranicą. W 2016 roku odbył tournée ze zwycięzcami Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego, zakończone koncertem w ramach Międzynarodowego Festiwalu Skrzypcowego w St. Petersburgu z M. Vengerovem. W 2018 poprowadził poświęcony muzyce polskiej koncert z Buffalo Philharmonic Orchestra, a także jeden z koncertów Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego z okazji 85. urodzin kompozytora, w czasie którego wykonano po raz pierwszy Koncert podwójny Jubilata na flet, klarnet i orkiestrę. Podejmuje wiele działań propagujących twórczość Feliksa Nowowiejskiego. W ramach obchodu jego Roku w 2016 wykonał koncerty z oratorium Quo Vadis w Krakowie, Barczewie, a także w Warszawie, gdzie w Filharmonii Narodowej wystąpili wybitni soliści: Aleksandra Kurzak, Artur Ruciński oraz Rafał Siwek, z którymi dokonano pierwszego, studyjnego nagrania fonograficznego. W 2020 roku dokonał nagrania, a w 2021 roku wydania płyty kolejnego oratorium F. Nowowiejskiego Powrót syna marnotrawnego z Agnieszką Rehlis, Arnoldem Rutkowskim oraz Łukaszem Koniecznym w partiach solowych.

Od 2014 do 2021 vice przewodniczący Zarządu Zrzeszenia Filharmonii Polskich. Członek Rady Programowej Radia Olsztyn (2012–2016). Koordynator Regionalny Regionu Warmii i Mazur do spraw organizacji obchodów 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Uczestnik i panelista konferencji z dziedziny kultury i nowoczesnego modelu orkiestry; m.in. II, IV Konferencja Muzyki Polskiej, Warszawa 2014, Ogólnopolska Konferencja Kultury, Wrocław 2017; Polsko–Rosyjskie Sympozjum Kultury 2017; The VIII Saint Petersburg International Cultural Forum 2019.

Członek Kapituły Nagrody im. Biskupa Ignacego Krasickiego oraz Kapituły Nagrody Prezydenta Olsztyna im. F. Nowowiejskiego. Laureat wielu nagród m.in. Statuetka św. Jakuba (2012), Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2014), statuetka Pegaz (2015), Srebrny Krzyż Zasługi (2016), Nagroda im. F. Nowowiejskiego (2017), Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego (2021).

fot. Tomasz Waszczuk

Piotr Sulkowski

General and artistic director of the Warmia and Masuria Philharmonic in Olsztyn. He has extensive experience in the field of opera, gained during many years of work as a conductor and then artistic director at the Cracow Opera and at the Wildwood Festival Opera AR (USA), of which he was music director. He has prepared many operatic premieres, including many world premieres. Among others, in 2007, at the Festival of Polish Music, as part of the Szymanowski Year celebrations, in cooperation with the PWM Edition, he made the world premiere of an unknown operetta by K. Szymanowski, Lottery for Husbands or Fiancé No. 69. Staged by P. Sułkowski in 2004, The Rape of Lucretia by B. Britten was recognized as the best performance of the year at the Bydgoszcz Opera Festival. In 2010, in Pamplona (Spain), he prepared the premiere of Carmen by G. Bizet with Orquesta Sinfónica de Navarra and implemented an international opera project Fidelio: The Holocaust Memorial Production, and the performances presented in several cities in Poland received very good reviews, including in the prestigious English magazine Opera. In 2019, with the Warsaw Chamber Opera, he prepared W. A. Mozart’s The Marriage of Figaro, with which he toured Japan. Co-creator of the Cracow Chamber Opera, with which he has implemented several productions. Deputy director of the Polish Radio Choir (2008–2009), music director of the Toruń Symphony Orchestra (2009–2011), guest conductor of the Signature Symphony Orchestra (2008–2014), Tulsa, USA. From 1993 to 2016, conductor of the orchestra of the F. Chopin State General Education Music School in Cracow, with whom he carried out educational programmes for French youth. In 2010, with a concert at St Peter and Paul Church in Cracow, he inaugurated the National Pantheon Foundation. He made a recording with B. Chajdecki’s music for the historical series Czas honoru [Time of Honour]. Member of the Artistic Council of the Polish Sinfonia Iuventus Orchestra.
Initiator and artistic director of the Barbakan Music Festival, artistic director of the Copernicus Open. Festival of Science and Art in Frombork, originator and co-organizer of the festival of film music ‘Arena Festival film&music’ in Ostróda and of a musical based on legends of Warmia and Masuria – Pora Jeziora. Warmińska Opowieść Wigilijna [Time of Lake. A Warmian Christmas Eve Tale].
He teaches at the Academy of Music in Bydgoszcz, where he runs a conducting class. Since 2020, head of the Chair of Conducting. In 2021, he was conferred the title of professor. In 2021, he ran workshops for conductors in Spain. He is a member of Polish and international juries of music competitions.
He cooperates with many orchestras in Poland and abroad. In 2016, he toured with the winners of the International Henryk Wieniawski Violin Competition, culminating in a concert as part of the International Violin Festival in Saint Petersburg with M. Vengerov. In 2018, he conducted a concert devoted to Polish music with the Buffalo Philharmonic Orchestra as well as one of the concerts of the Krzysztof Penderecki Festival on the occasion of the composer’s 85th birthday, during which the Jubilarian’s Double Concerto for flute, clarinet and orchestra was performed for the first time. He undertakes many activities promoting the work of Feliks Nowowiejski. As part of the celebration of his Year in 2016, he performed concerts with the oratorio Quo vadis in Cracow, Barczewo and also in Warsaw, where outstanding soloists performed at the Warsaw Philharmonic: Aleksandra Kurzak, Artur Ruciński and Rafał Siwek, with whom the first studio recording of that piece was made. In 2020, he recorded another oratorio by F. Nowowiejski, The Return of the Prodigal Son, with Agnieszka Rehlis, Arnold Rutkowski and Łukasz Konieczny in solo parts.
From 2014 to 2021, vice-chairperson of the Board of the Polish Philharmonic Association. Member of the Programme Council of Radio Olsztyn (2012–2016). Regional Coordinator of the Warmia and Masuria Region for the organization of the 200th anniversary of Stanisław Moniuszko’s birth. Participant and panellist of conferences in the field of culture and modern orchestra model, e.g. II, IV Polish Music Conference, Warsaw 2014, National Culture Conference, Wrocław 2017; Polish-Russian Culture Symposium 2017; The VIII Saint Petersburg International Cultural Forum 2019.
Member of the Chapter of the Bishop Ignacy Krasicki Award and the Chapter of the F. Nowowiejski Award of the Mayor of Olsztyn. Winner of many awards, e.g. St James Statuette (2012), Gloria Artis Medal for Merit to Culture (2014), Pegasus statuette (2015), Silver Cross of Merit (2016), F. Nowowiejski Award (2017) or Special Award of the Marshal of the Warmian-Masurian Voivodeship (2021).

aktualności

Recenzja naszej płyty w belgijskim magazynie „Crescendo”

W belgijskim magazynie „Crescendo” ukazała się obszerna recenzja najnowszej płyty Agnieszki Rehlis, Arnolda Rutkowskiego, Łuksza Koniecznego, Chóru Filharmonii Krakowskiej i Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej pod dyrekcją Piotra Sułkowskiego z oratorium Powrót syna marnotrawnego Feliksa Nowowiejskiego.

Wernisaż wystawy w Filharmonii

16-go września 2022 o godz. 18.00 odbędzie się we foyer Filharmonii wernisaż wystawy „KOBIECE SPOJRZENIA” Na Muzykę Klasyczną. To druga edycja, niezwykle interesującej i emocjonalnej wystawy, która po raz pierwszy odbyła się w 2020 r. w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Wystawa „Kobiece Spojrzenia”, czyli na co patrzy współczesna kobieta i jak widzi otaczający […]

Ankieta satysfakcji Publiczności

Droga Publiczności! Szykując nowy sezon artystyczny, chcemy jak najlepiej odpowiedzieć na Wasze potrzeby i sugestie. Dlatego przygotowaliśmy specjalną ankietę – zapraszamy do wypełniania i przekazywania opinii! https://forms.gle/wSzFckcwJ92VEgWS6

kontakt

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij