• slajder PLYTA QUO
 • 22 marca 2019 slajder

  22.03.2019 | KONCERT WE WSPÓŁPRACY Z AM W BYDGOSZCZYDYPLOMANCI WYDZIAŁU DYRYGENTURY: NATALIA KAROLAK, KAMIL LEWANDOWSKI, ANNA SUŁKOWSKA, ANNA KOCENT; ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ

 • 29 marca 2019 slajder

  29.03.2019 | KONCERT SYMFONICZNYGRIGOR PALIKAROV (BUŁGARIA) – DYRYGENT, JAKUB HAUFA – SKRZYPCE, ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ | LUDWIG VAN BEETHOVEN – UWERTURA KONCERTOWA EGMONT OP. 84, KONCERT SKRZYPCOWY D-DUR OP. 61; DMITRIJ SZOSTAKOWICZ – I SYMFONIA F-MOLL OP. 10

 • 5 kwietnia 2019 slajder

  05.04.2019 | KONCERT SYMFONICZNYPIOTR SUŁKOWSKI – DYRYGENT, PIOTR TARCHOLIK – SKRZYPCE, ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ | BÉLA BARTÓK – I I II RAPSODIA NA SKRZYPCE I ORKIESTRĘ, GEORGES BIZET – II SYMFONIA C-DUR „ROMA"

 • 9 kwietnia 2019 slajder

  09.04.2019 | KONCERT SYMFONICZNY – GOŚCIE W FILHARMONIISANTANDER ORCHESTRA, MACIEJ TWOREK – DYRYGENT, YUTONG SUN (CHINY) – FORTEPIAN | LUDWIG VAN BEETHOVEN – III KONCERT FORTEPIANOWY C-MOLL OP. 37, DYMITR SZOSTAKOWICZ – I SYMFONIA F-MOLL OP. 10

 • 14 kwietnia 2019 slajder

  14.04.2019 | FELIKS NOWOWIEJSKI – ZNALEZIENIE ŚWIĘTEGO KRZYŻA op. 35PIOTR SUŁKOWSKI – DYRYGENT, EWA BIEGAS – SOPRAN, SEBASTIAN SZUMSKI – BARYTON, JAROSŁAW CIECIERSKI – ORGANY, CHÓR FILHARMONII IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE (PRZYGOTOWANIE CHÓRU – TERESA MAJKA), ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ

dyrygent

J.Sulkowski (208X300)

Piotr Sułkowski

Dyrektor naczelny i artystyczny Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie.

Posiada ogromne doświadczenie operowe, zdobyte w czasie wieloletniej pracy na stanowisku dyrygenta, a w latach 2006-2007 dyrektora artystycznego w Operze Krakowskiej oraz jako dyrektora muzycznego w Opera Wildwood Festival AR (USA). Przygotował wiele premier operowych, w tym kilka prawykonań, m.in. w 2007 roku podczas Festiwalu Muzyki Polskiej, w ramach obchodów Roku Szymanowskiego, we współpracy z PWM światową prapremierę nieznanej operetki Karola Szymanowskiego Loteria na mężów czyli narzeczony nr 69. Zrealizowana przez Piotra Sułkowskiego w 2004 roku w Krakowie inscenizacja opery Gwałt na Lukrecji Benjamina Brittena została uznana na Bydgoskim Festiwalu Operowym za najlepszy spektakl roku. Był współtwórcą Krakowskiej Opery Kameralnej, z którą zrealizował kilka produkcji. W 2010 roku w hiszpańskiej Pampelunie na zaproszenie Coro Premier Ensemble de la AGAO, z okazji jubileuszu 20-lecia tego zespołu, przygotował wraz z Orquesta Sinfonica de Navarra premierę Carmen Bizeta. W 2010 roku wraz z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej zrealizował międzynarodowy projekt operowy Fidelio – ofiarom holokaustu na podstawie opery Beethovena, a przedstawione w kilku miastach w Polsce spektakle uzyskały bardzo dobre recenzje (m.in. w prestiżowym, angielskim magazynie „Opera”). W 2011 roku z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej odbył podróż koncertową do Hiszpanii, gdzie w Bilbao i w Pampelunie pod jego kierownictwem przygotowano spektakle Toski Pucciniego. Współpracuje z wieloma orkiestrami i zespołami. W latach 2008-09 pracował jako zastępca dyrektora Chóru Polskiego Radia w Krakowie, a 2009-11 jako kierownik muzyczny Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Od 2008 do 2014 roku był pierwszym gościnnym dyrygentem Signature Symphony Orchestra w Tulsa (USA).

Zajmuje się także pracą dydaktyczną w Akademiach Muzycznych w Krakowie i w Bydgoszczy, gdzie prowadzi klasy dyrygentury. W 2011 roku uzyskał tytuł doktora, a w 2015 roku – doktora habilitowanego sztuki muzycznej. Od roku 1993 do 2016 był dyrygentem orkiestry Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Krakowie, z  którą we Francji realizował programy edukacyjne dla młodzieży. Jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym  festiwalu „Barbakan”, odbywającego się w okresie letnim w Krakowie. W 2008 roku w ramach festiwalu „Rozstaje” poprowadził jubileuszowy koncert na Rynku Głównym w Krakowie ze światowej sławy solistą – Gheorghem Zamfirem. W 2010 roku koncertem w kościele świętych Piotra i Pawła w Krakowie zainaugurował działalność Fundacji Panteon Narodowy. Ponadto zrealizował nagranie z muzyką Bartosza Chajdeckiego do serialu historycznego Czas honoru.

W 2012 roku został powołany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do Rady Programowej Radia Olsztyn. Wraz z orkiestrą Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej otrzymał nagrodę prezydenta miasta Olsztyna za rok 2012 – Statuetkę św. Jakuba w dziedzinie kultury za widowisko taneczno-muzyczne wg Dziadka do orzechów Czajkowskiego. W 2013 roku Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu, za działalność artystyczną i popularyzowanie muzyki klasycznej wśród mieszkańców regionu Warmii i Mazur, przyznał Piotrowi Sułkowskiemu tytuł i statuetkę Osobowości Warmii i Mazur w kategorii kultura. W 2014 roku prowadzona przez niego Filharmonia Warmińsko-Mazurska otrzymała statuetkę Laur „Najlepszym z Najlepszych” za sukcesy i osiągnięcia na skalę ogólnopolską i międzynarodową – za promocję Warmii i Mazur w 2013 roku.

Piotr Sułkowski został uhonorowany w 2014 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”, a w roku 2016 Srebrnym Krzyżem Zasługi, przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiej kultury i osiągnięcia w pracy artystycznej. W 2015 roku za twórcze osiągnięcia w dziedzinie kultury Warmii i Mazur otrzymał statuetkę Pegaza.

Od 2014 roku jest wiceprzewodniczącym Zarządu Zrzeszenia Filharmonii Polskich.

Piotr-Sulkowski1b

 

    Piotr Sułkowski

General and Artistic Director of the Warmia and Mazury Philharmonic in Olsztyn, Poland.

Piotr Sułkowski has extensive opera experience, gained through many years of working as a conductor, Artistic Director of the Krakow Opera (2006-2007) and Music Director of the Opera Wildwood Festival in Arkansas (2000-2006). He has staged a number of opera premieres, including several world premieres. In November 2007, during the Polish Music Festival, in co-operation with the Polish Music Publishing House (PWM), he staged the world premiere of Karol Szymanowski’s operetta The Lottery for Husbands (also known as Fiancé No. 69) as part of the Szymanowski Year celebrations. His 2004 production of Benjamin Britten’s The Rape of Lucretia was recognized as the best performance of the year at the Bydgoszcz Opera Festival. He is one of the founders of the Krakow Chamber Opera, with which he has staged several productions. In March 2010, for the 20th anniversary of the Coro Premier Ensemble De La A.G.A.O in Pamplona, Spain, he staged the premiere of Bizet’s Carmen with Orquesta Sinfonica de Navarra. Together with the Orchestra of Beethoven Academy he produced an international project Fidelio: Memory of the Holocaust, based on Beethoven’s opera. The performances in several Polish cities received very favourable reviews (for example,  in the prestigious “Opera Magazine”). In 2011, together with the Symphony Orchestra Warmia and Mazury Philharmonic, he travelled to Spain, where performances of Puccini’s Tosca took place under his leadership in Bilbao and Pamplona.

Sułkowski has worked with many orchestras and ensembles. In 2008-2009, he was the Deputy Director of the Polish Radio Choir in Krakow, and in 2009-2011 music director of the Toruń Symphonic Orchestra. In years 2008-2014 he was the first guest conductor of the Signature Symphony Orchestra in Tulsa (USA).

He also works as a teacher at the Academies of Music in Krakow and Bydgoszcz where he holds conducting classes. In 2011 he received his doctorate in Music and in 2015 obtained a post-doctoral degree. Since 1993, he has conducted the Choir and Orchestra of the F. Chopin State Secondary School of Music in Krakow, with which he has run educational programs for the youth in France. He is founder and artistic director of the Barbakan Music Festival in Krakow, which takes place in summer. In 2008, he conducted the jubilee concert of the Rozstaje (Crossroads) festival on the Krakow’s Market Square, featuring the internationally renowned soloist, Gheorghe Zamfir.

His concert in the Sts Peter and Paul Church in 2010 marked the launch of the National Pantheon Foundation. Sułkowski also recorded the soundtrack of Bartosz Chajdecki’s music for “The Time of Honour” historical television series.

In 2012, the National Broadcasting Council appointed Piotr Sułkowski member of the Programme Council of Radio Olsztyn.  Together with the Warmia and Mazury Philharmonic Orchestra, Sułkowski received the “Statuette of St James” from the President of Olsztyn, in the culture category for the year 2012 for the dance and music show based on Tchaikovsky’s The Nutcracker. In 2013, in recognition of his artistic activity and popularization of classical music in the region of Warmia and Mazury, the Warmia and Mazury Business Club awarded Piotr Sułkowski with the statue of “Personality of Warmia and Mazury” in the category of culture. In 2014 the Warmia and Mazury Philharmonic, which was then under his direction, received the statuette “To the Best of the Best” for promoting the Warmia and Mazury region in 2013.

Piotr Sułkowski was awarded the Medal of Merit to Culture – Gloria Artis by the Minister of Culture and National Heritage and in 2016 received the Silver Cross of Merit from the President of the Republic of Poland for an exceptional contribution to Polish culture and artistic achievements. In 2015 he received the Pegasus statuette for creative achievements in the field of culture in Warmia and Mazury.

Piotr Sułkowski is the vice-president of the Board of the Association of Polish Philharmonics.

 

 

 

aktualności

Piotr Matwiejczuk zaprasza…

Redaktor Piotr Matwiejczuk „w kilku słowach” zaprasza na piątkowy (15.03.) koncert symfoniczny pt. „Odkryte na nowo”. Tych z Państwa, którzy chcieliby usłyszeć więcej na temat dyrygenta i pianisty i programu koncertu –  redaktor Piotr Matwiejczuk zaprasza na przedkoncertowe spotkanie „Kameralnie o koncercie”, które poprowadzi  o godz.18.oo w sali kameralnej na II piętrze. Wstęp na spotkanie […]

FILHARMONICZNY PREZENT DLA PAŃ Z OKAZJI DNIA KOBIET

„Odkryte na nowo…” to tytuł koncertu symfonicznego w dniu 15 marca 2019 roku, o godz.19.00 na który Filharmonia Warmińsko-Mazurska zaprasza wszystkie Panie!  Dla Pań, które w dniu dzisiejszym tj. 8 marca zdecydują się dokonać zakupu biletu Filharmonia przygotowała z okazji Dnia Kobiet specjalną cenę biletu – 8 zł Zapraszamy do  kasy czynnej dziś w godz.12.00-19.00. […]

Przesłuchania na stanowisko muzyka orkiestrowego – skrzypce, perkusja ( kotły/perkusja) oraz fagot.

Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka orkiestrowego – skrzypce, perkusja ( kotły/perkusja) oraz fagot. Przesłuchania odbędą się  19 lutego 2019 roku w siedzibie filharmonii. UWAGA ! Termin składania podań z CV do 10.02. 2019 r. Pytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres: inspektor@filharmonia.olsztyn.pl oraz do Inspektora orkiestry – Paweł Szulc – tel. 506 137 932 Szczegółowy program partii orkiestrowych […]

kontakt

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij