Repertuar

18 września 2021

sobota

godz. 18:00

sala kameralna Filharmonii

kup bilet

Na okrągło Orkiestra!

Baltic Neopolis Virtuosi w składzie:

Emanuel Salvador – skrzypce

Nela Zaforemska – skrzypce

Emilia Goch Salvador – altówka

Adam Klocek – wiolonczela

Jakub Gajownik – wiolonczela

 

W programie:

Krzysztof Penderecki Kwartet smyczkowy nr 4

Franciszek Schubert Kwintet smyczkowy C-dur op. 163

 

Baltic Neopolis Orchestra podczas trzeciej edycji projektu „Na okrągło Orkiestra!” zaprezentuje wizytówkę wirtuozowskiej muzyki kameralnej Europy i świata. W trasie koncertowej obejmującej cztery miejscowości w Polsce, udział wezmą najlepsi polscy i międzynarodowi instrumentaliści, w tym koncertmistrzowie oraz liderzy prestiżowych orkiestr w Europie.

Gorzów Wielkopolski, Łomża, Olsztyn i Grodno – to miasta, w których w 2021 roku wraz z Emanuelem Salvadorem – koncertmistrzem Baltic Neopolis Orchestra wystąpią: Joanna Konarzewska – koncertmistrzyni Filharmonii Krakowskiej, Emilia Goch Salvador – altowiolistka współpracująca m.in. z Covent Garden Soloists czy Guimaraes String Quartet, Adam Klocek – znakomity polski wiolonczelista – wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie. Ponad to w projekcie udział wezmą artyści Baltic Neopolis Orchestra i Akademii BNO. Charyzmatyczni artyści, brawurowy program, wielkie muzyczne emocje – Na okrągło!

 

KARTY

 

 

 

Koncert objęty projektem „WARMIŃSKO-MAZURSKA KARTA SENIORA” (zniżka 50% od ceny biletu normalnego), programem  „WARMIA I MAZURY DLA DUŻEJ RODZINY” oraz programem „KARTA DUŻEJ RODZINY” (Pakiet rodzinny w cenach: Rodzic – 22 zł, Dziecko – 11 zł). Bilety w cenach specjalnych do nabycia tylko w kasie Filharmonii za okazaniem Kart.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

 

 

Emanuel Salvador
Emanuel Salvador został opisany przez Strad Magazine jako jeden z najlepszych portugalskich skrzypków swojego pokolenia. Występował jako solista, kameralista i koncertmistrz na wielu światowych scenach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Kazachstanie, Chinach, Japonii, Portugalii, Holandii, Meksyku, Turcji, Hiszpanii, Włoszech i Niemczech. Jest zwycięzcą i laureatem takich konkursów, jak: Isolde Menges (RCM), Beckenham Festival, Barbirolli Memorial, Wolfson Foundation, Jovens Musicos, Julio Cardona. W 2005 roku ukończył Guildhall School of Music and Drama oraz Royal College of Music w Londynie. Jako solista i koncertmistrz koncertował z takimi orkiestrami, jak: Orquesta Nacional de Espana, Brasil National Orchestra, Seoul Classical Players, Adana Philharmonic, Monterrey Symphony Orchestra, Krasnojarsk Symphony, Orquestra de Norte, Classica da Madeira. Jest założycielem i liderem Guimarães String Quartet w Portugalii, z którym regularnie koncertuje w Europie i Azji. Od 2005 do 2015 roku był koncertmistrzem Orquestra do Norte w Portugalii. Do sukcesów muzyka należą wysoko oceniane przez krytyków nagrania płytowe oraz prowadzenie kursów mistrzowskich na całym świecie. Ma na swoim koncie liczne prestiżowe trasy koncertowe po Azji Południowo-Wschodniej, Chinach, Japonii, czy w Stanach Zjednoczonych.

 

Nela Zaforemska

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie prof. Łukasza Błaszczyka i dr Dominiki Przech. Pierwsze doświadczenia sceniczne zbierała jako uczennica OSM II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi wraz z orkiestrą „Łódzkie Smyczki”, z którą występowała w wielu krajach Europy i USA. Zamiłowanie do kameralistyki od początku wyznaczało ścieżki jej muzycznego rozwoju, czego przykładem było założenie w 2010r. pierwszego kwartetu smyczkowego, z którym praca zaowocowała kilkoma nagrodami na ogólnopolskich konkursach. Uczestniczyła w wielu projektach i festiwalach muzycznych, m.in. Orkiestra Czterech Kultur, Wschód Piękna, Musica Moderna, Slot Art Festival, Bielska Zadymka Jazzowa. Współpracowała z Teatrami przy spektaklach takich jak m.in. „Cabaret” z muzyką Johna Kandera w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Radomiu czy „Umrzeć z Tęsknoty” z muzyką klezmerską w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi. Brała udział w trasach  koncertowych z muzyką musicalową A.L.Webbera i rockową Royal Symphony Orchestra/The Bohemians z przebojami grupy Queen. Od 2012 roku współtworzy orkiestrę smyczkową Primuz, z którą realizuje wyjątkowo ciekawe projekty muzyczne oraz ma okazje współpracować z wybitnymi artystami, takimi jak m.in. Olga Pasiecznik, Kevin Kenner, Krzesimir Dębski, Lars-Eric ter Jung, Fredrik Sjölin, Wiesław Prządka. Od 2016 roku jest członkiem Orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi. Występowała również gościnnie z orkiestrą Filharmonii Łódzkiej, Radomską Orkiestrą Kameralną, Polish Cameratą, Hollyłódzką Orkiestrą Filmową. We wrześniu 2020 rozpoczęła staż artystyczny w Baltic Neopolis Orchestra.

 

Emilia Goch Salvador

Emilia Goch Salvador w 2005 roku z wyróżnieniem ukończyła Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie altówki Prof. Dominika Rutowskiego. Jest wie­lo­krotną sty­pen­dystką Pre­zy­denta Mia­sta Szcze­cin, otrzy­mała rów­nież nagrodę Mar­szałka Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skiego za naj­lep­szy dyplom ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych w dzie­dzi­nie sztuk muzycznych. W 2008 roku zało­żyła kame­ralną orkie­strę smycz­kową Bal­tic Neo­po­lis Orchestra, którą kie­ruje do dziś. Jest rów­nież pre­ze­ską Sto­wa­rzy­sze­nia Bal­tic Neo­po­lis Orche­stra – jed­nej z naj­pręż­niej dzia­ła­ją­cych orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w dziedzinie kultury w Polsce. Jako solistka i kameralistka współpracowała z takimi artystami, jak: Bartłomiej Nizioł, Vasko Vassilev, Marcelo Nisinman, Carmine Lauri, Tomasz Daroch, Tomasz Tomaszewski, Sandor Javorkai, Bartosz Bryła, Kevin Kenner, Roman Jabłoński, Maria Machowska. W latach 2005-2018 współpracowała z licznymi zespołami i orkiestrami, m.in.: Deutsche Oper Solisten, Covent Garden Soloists, Covent Garden Opera House, Symphony Orchestra of India, V4- Visegrad quartet oraz Pruska Orkiestra Kameralna. Z tymi zespołami koncertowała w prestiżowych salach koncertowych m.in. w Indiach, Norwegii, Estonii, Niemczech, Danii, Czechach, Grecji, Singapurze, Tajlandii, Malezji i Wietnamie i na Filipinach. W latach 2012- 2015 współpracowała z teatrem Sadler’s Wells w Londynie gdzie jako kameralistka brała udział w dwóch międzynarodowych produkcjach „Sutra”, „Orbo Novo”. W roku 2016 razem z Baltic Neopolis Orchestra wzięła udział w prestiżowej trasie po krajach Azji Południowo -Wschodniej TOYOTA CLASSICS TOUR. Dokonała licznych nagrań płytowych z Baltic Neopolis Orchestra oraz z Baltic Neopolis Quartet. W 2017 roku, z nowym kameralnym zespołem Baltic Neopolis Virtuosi odbyła tournee koncertowe w Chinach i Japonii. W 2016 roku rozpoczęła współpracę z portugalskim kwartetem smyczkowym Guimaraes String Quartet, z którym regularnie koncertuje. Kwartet w 2017 roku zaproszony został na Międzynarodowy Festiwal Muzyczny do Makao (Chiny) oraz na koncerty w Niemczech i Polsce (m.in. do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu). Ponadto zespół regularnie koncertuje w Portugalii. Emilia Goch Salvador od 2013 roku jest wykładowcą Akademii Sztuki w Szczecinie, a od 2019 roku prowadzi kursy mistrzowskie dla altowiolistów w rodzinnym Szczecinie oraz Guimaraes w Portugalii.

 

Adam Klocek

Dyrygent i wiolonczelista, laureat „muzycznego Oscara” – Grammy Award 2014, określony przez Krzysztofa Pendereckiego jako „jeden z najbardziej obiecujących dyrygentów młodszej generacji” . W roku 2004 wygrał konkurs na stanowisko dyrygenta-asystenta Maestro Jana Lathama-Koeniga, dyrektora artystycznego Filharmonii Wrocławskiej i festiwalu „Vratislavia Cantans”. Od 2006 r. pełni funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Kaliskiej, a od roku 2011 dyrektora artystycznego orkiestry Młoda Polska Filharmonia. W roku 2012 został również dyrektorem artystycznym Filharmonii Częstochowskiej. Występ artysty na Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym „Ermitage” w Petersburgu, podczas którego dyrygował on Państwową Orkiestrą Ermitażu został określony przez czołowy ogólnorosyjski dziennik „Niezawisimaja Gazeta” jako „dar niebios”. Zainteresowania i zdolności dyrygenckie Adama Klocka zauważył Jerzy Maksymiuk mianując go swoim „asystentem”.  W roku 2008 Adam Klocek został uhonorowany członkostwem honorowym Związku Kompozytorów Rosyjskich. W październiku 2013 roku otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. W sierpniu 2014 Minister Kultury odznaczył artystę Srebrnym Medalem „Gloria Artis”.

 

Jakub Gajownik

Urodził się w 1991 roku w Nysie. Naukę gry na wiolonczeli rozpoczął w wieku siedmiu lat. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie wiolonczeli dr D. Połońskiego. Tytuł licencjata sztuki otrzymał na Wrocławskiej Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie prof. S. Firleja, natomiast Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. W. Lutosławskiego w Nysie ukończył w klasie mgr M. Moczulskiej oraz prof. S. Firleja. Po uzyskaniu tytułu magistra podjął studia podyplomowe na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien w klasie kameralistyki prof. Johannesa Meissla. Tegoroczny stażysta Baltic Neopolis Orchestra. Jest laureatem wielu nagród, mi.in.: Ogólnopolskiego Konkursu im. J. Garści (Stalowa Wola 2002) II miejsce; XXVIII Konkursu Bachowskiego im. St. Hajzera (Zielona Góra 2002) wyróżnienie; Ogólnopolskich Przesłuchań Uczniów Klas Wiolonczeli i Kontrabasu Szkół Muzycznych II stopnia (Łódź 2008) II miejsce; Ogólnopolskich Przesłuchań Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych II stopnia (Warszawa 2009), I miejsce w III grupie Turnieju Kameralnym w Trzech Odsłonach (Bydgoszcz 2014) Cracofonia String Quartet, oraz II i I miejsce na Turnieju Kameralnym w Trzech Odsłonach w grupie Mistrzów (Bydgoszcz 2015-2016) Cracofonia String Quartet oraz Antarja Quartet. Jest również stypendystą Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej oraz I Culture Orchestra. Koncertował zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in.: we Francji Włoszech, Niemczech, Ukrainie, Czechach, Iranie, Chinach, Macedonii, Serbii, Słowenii i Białorusi. Swój warsztat artystyczny doskonalił pod kierunkiem tak wybitnych artystów, jak: S.Firlej, T.Strahl, K.Michalik, J. Oćić, M.Flaksman, U.Tischbirek, P.Buck, M.Jerie czy K.Heidrich.

kontakt

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij