Repertuar

2 września 2022

piątek

godz. 19:00

sala koncertowa Filharmonii

kup bilet

Koncert jubileuszowy

Piotr Sułkowski – dyrygent

Leszek Szarzyński – flet

 

Pro Musica Antiqua:

Leszek Szarzyński – flet

Agnieszka Zwolska – obój

Wojciech Orawiec – fagot

Monika Dondalska – skrzypce

Paweł Panasiuk – wiolonczela

Ewa Alchimowicz-Wójcik – sopran

Adam Mieczykowski – marimba

Agnieszka Panasiuk – fortepian, klawesyn

 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej

Janusz Ciepliński – prowadzenie koncertu

 

W programie:

Georg Philipp Telemann – Triosonata c-moll cz.I,  Largo cz. II, Vivace na flet, obój i bc. (fagot, klawesyn)

Georg Friedrich Haendel – Lascia ch’io pianga z opery Rinaldo na sopran, flet i klawesyn

Antonio Vivaldi – Concerto g-moll cz. I, Allegro cz. II, Largo, cz. III Presto na flet, skrzypce, obój, wiolonczelę i bc. (fagot, klawesyn)

Łukasz Woś – Aria na flet i fortepian (kompozycja dedykowana Leszkowi Szarzyńskiemu)

Bernard Chmielarz – Przedpołudnie Fauna na flet i marimbę (kompozycja dedykowana Leszkowi Szarzyńskiemu i Adamowi Mieczykowskiemu)

Bernard Chmielarz – Zamkowa Fraszka na flet, obój, fagot i klawesyn (kompozycja dedykowana zespołowi „Pro Musica Antiqua”)

Wolfgang Amadeus Mozart – aria Un moto di gioia z opery Wesele Figara na sopran, flet, obój, fagot i fortepian

Koncert na flet i orkiestrę smyczkową, op. 11 – M. Sewena (kompozycja dedykowana Leszkowi Szarzyńskiemu)

Edvard Grieg – Peer Gynt I suita – Poranek; II suita – Taniec arabski

Georges Bizet – Carmen suita – Intermezzo; Uwertura

 

 

Kiedy mówimy „muzyka na Warmii i Mazurach”, myślimy od razu „Feliks Nowowiejski” i „Filharmonia w Olsztynie”. Ale zaraz potem pojawia się nazwa zespołu kameralnego, który jest wizytówką regionu już od trzech dekad. Trudno wyobrazić sobie muzyczny pejzaż Olsztyna i północno-wschodniej Polski bez grupy Pro Musica Antiqua, którą w 1992 roku założył flecista, menadżer, pedagog i organizator życia muzycznego Leszek Szarzyński. Brzmienie zabytków Warmii i Mazur to brzmienie wykreowane przez Leszka Szarzyńskiego i jego kameralistów. Ci niezwykle ważni dla regionu i doceniani w skali ogólnopolskiej i europejskiej artyści właśnie obchodzą swoje jubileusze: Pro Musica Antiqua – 30-lecie działalności, a prof. dr hab. Leszek Szarzyński – 45-lecie pracy artystycznej i naukowej.

Na przestrzeni lat skład zespołu – z założenia różnorodny, dostosowany do wykonywanego repertuaru – zmieniał się wielokrotnie, ale wysmakowany styl gry i charakterystyczne brzmienie pozostały te same. Jak sama nazwa wskazuje, zespół Pro Musica Antiqua powstał przede wszystkim z myślą o muzyce dawnej – barokowej i wczesnoklasycznej. Jednak szybko włączył do programów swoich koncertów i nagrań twórczość kompozytorów późniejszych epok ze szczególnym uwzględnieniem polskich kompozytorów współczesnych, którzy chętnie piszą nową muzykę specjalnie dla Leszka Szarzyńskiego i jego grupy. Pro Musica Antiqua to zresztą jeden z nielicznych zespołów kameralnych w Polsce, który z równym znawstwem wykonuje zarówno dzieła XVIII wieku, jak i utwory naszych czasów.

Program koncertu jubileuszowego jest odzwierciedleniem zainteresowań artystycznych Leszka Szarzyńskiego i Pro Musica Antiqua. Jego część wypełnią fragmenty dzieł mistrzów barokowych, w których pierwszoplanową rolę odgrywa flet. Nie zabraknie transkrypcji dzieł Chopina i Mozarta na zespół kameralny z udziałem fletu. Pojawią się również fragmenty popularnych utworów orkiestrowych Griega i Bizeta z ważną partią tego instrumentu. Usłyszymy wreszcie utwory polskich kompozytorów dedykowane Leszkowi Szarzyńskiemu i zespołowi Pro Musica Antiqua: od urokliwych, stylizowanych drobiazgów Łukasza Wosia i Bernarda Chmielarza po neoklasyczny, znakomicie wykorzystujący możliwości brzmieniowe i technicznie instrumentu solowego Koncert na flet i orkiestrę smyczkową op. 11 (1987) Marka Sewena, jednego z najważniejszych i najbardziej wszechstronnych polskich kompozytorów współczesnych.

 

 

Leszek Szarzyński – flet

Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie w 1977 roku, w klasie fletu prof. Barbary Świątek-Żelazny. W latach 1976–1979 był I flecistą filharmonii w Olsztynie, a w sezonie 1979/1980 – Filharmonii Szczecińskiej.

Od 1981 do 1984 roku przebywał w Egipcie pracując jako I flecista Cairo Symphony Orchestra i wykładowca Konserwatorium Kairskiego. Założył tam zespół kameralny „Pro Musica”, którego członkami byli muzycy z różnych krajów. Był to pierwowzór założonego później w Olsztynie (1985) zespołu o tej samej nazwie, z którym Leszek Szarzyński dokonał w latach 1985–1992 wielu nagrań radiowych i telewizyjnych, występował w kraju i za granicą. Od 1985 do 1997 roku był I flecistą Olsztyńskiej Filharmonii im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, w której następnie sprawował funkcje dyrektora artystycznego (1997–1999) i dyrektora naczelnego w sezonie 1999/2000. We wrześniu 1992 roku założył zespół kameralny „Pro Musica Antiqua”, którego jest dyrektorem artystycznym i menadżerem.

Od 1993 roku jest dyrektorem artystycznym Koncertów Letnich odbywających się rokrocznie pod hasłem „Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur”, a także Giżyckich Koncertów Organowych i Kameralnych (od 1996 roku). Był pomysłodawcą i współorganizatorem cyklicznych spotkań „Cavata na olsztyńskim zamku” odbywających się od 1996 roku. W latach 2000–2002 pełnił funkcję dyrektora generalnego Akademii Fletowej w Ełku, a od 2001 roku piastował stanowisko dyrektora artystycznego Mazurskiego Festiwalu Sztuk, Kultur i Narodów oraz pełnomocnika prezydenta miasta ds. kultury i edukacji. W latach 2003–2004 był doradcą do spraw kultury wojewody warmińsko-mazurskiego.

W 1999 roku został profesorem w Katedrze Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w latach 2014–2019 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Muzyki UWM. Jako solista i kameralista koncertował w kilkunastu krajach świata (Egipt, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Austria, Francja, Rosja, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Rosja, Litwa i Szwecja). Współpracuje również z filharmoniami w kraju. Dokonał wielu nagrań archiwalnych i na płytach CD. Dokonania te zostały uhonorowane między innymi nagrodą „Atut 94” i „Złotą Płytą” przyznaną przez firmę fonograficzną DUX. W latach 2004–2012 nagrał z zespołem „Pro Musica Antiqua”, w ramach realizacji projektu „Muzyka europejska w zabytkach Warmii i Mazur”, cztery płyty z sonatami barokowymi kompozytorów niemieckich, włoskich, francuskich i angielskich oraz z muzyką polską dawną i współczesną. Piąta płyta „Muzyka europejska w przyrodzie Warmii i Mazur” zrealizowania w ramach tego projektu ukazała się w roku 2005. W dorobku artysty znajduje się także płyta solowa z polską muzyką współczesną, nagrana wspólnie z „Warsaw Chamber Orchestra” w 2001 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

W uznaniu osiągnięć artystycznych i zasług na polu działalności społecznej Leszek Szarzyński został uhonorowany wieloma indywidualnymi nagrodami i wyróżnieniami, m.in. brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011), Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP (2011), Medalem Komisji Edukacji Narodowej nadanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (2017). W uznaniu wybitnych osiągnięć artystycznych Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Prezydent Miasta Olsztyna przyznali mu tytuł „Ikona Warmii i Mazur” (2018). Jego działalność docenił także Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przyznając mu wyróżnienia „Osobowość roku 2006” i „Srebrny Laur” (2011).

 

 

Zespół kameralny „Pro Musica Antiqua” powstał we wrześniu 1992 roku. Jego założycielem a zarazem kierownikiem artystycznym i menadżerem jest Leszek Szarzyński, który skupił wokół siebie wybitnych artystów – solistów orkiestr symfonicznych i profesorów Akademii Muzycznych. Założeniem programowym Zespołu jest koncertowanie w zabytkowych obiektach Warmii i Mazur, w których wnętrzach muzyka odnajduje swoje naturalne otoczenie i pierwotny sens kameralistyki. Sukcesy licznych koncertów, przychylność słuchaczy oraz otwartość Zespołu na poszukiwanie nowych form przekazów muzycznych, stały się przyczynkiem do nawiązywania współpracy z innymi artystami, którzy wnosili swoim udziałem dodatkowe walory wzbogacające realizowany repertuar i brzmienie zespołu o niekiedy bardzo oryginalne instrumenty. Dzięki temu koncerty mogą odbywać się w różnych składach osobowych i konfiguracjach instrumentalnych. Zespół, którego podstawowymi z założenia instrumentami są flet, fagot, obój i klawesyn, z powodzeniem muzykuje z udziałem organów, skrzypiec, fortepianu, gitary, harfy, wiolonczeli, marimby, teorby i lutni barokowej, a także z towarzyszeniem wokalistów, recytatorów i aktorów, a niekiedy nawet działań plastycznych, prezentacji popularnonaukowych lub animacji artystycznych.

 

Obecnie zespół występuje w składzie:

Leszek Szarzyński (flet) – profesor Instytutu Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

Leszek Szarzyński gra na flecie Pearl Handmade Flute, 14 K Gold Body, model „Maesta” 9840RBE. Od roku 2002 jest przedstawicielem artystycznym tej firmy.

 

Jerzy Szafrański (obój) – wieloletni solista Filharmonii Narodowej w Warszawie,

Wojciech Orawiec (fagot) – I fagocista Filharmonii Bałtyckiej i profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku,

Agnieszka Panasiuk (fortepian, klawesyn) – pianistka, adiunkt w Instytucie Muzyki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

Paweł Panasiuk (wiolonczela) – wiolonczelista Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie,

Ewa Alchimowicz-Wójcik (sopran) – śpiewaczka, doktor sztuk muzycznych,  pedagog śpiewu i emisji głosu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Olsztynie.

 

„Pro Musica Antiqua” dysponuje bogatym repertuarem, prezentującym muzykę różnych epok. Najchętniej propaguje dzieła mistrzów baroku i wczesnego klasycyzmu. Ważne miejsce w repertuarze zespołu zajmują również utwory napisane specjalnie dla zespołu przez Marcina Błażewicza, Mariana Sawę, Marka Sewena, Bernarda Chmielarza, Marka Czerniewicza, Tadeusza Kassaka, Lucjana Marzewskiego i innych współczesnych kompozytorów polskich.

 

„Pro Musica Antiqua” stanowi wielopłaszczyznową ideę, która łączy artystów muzyków i twórców innych dziedzin we wspólnym wypełnianiu przesłania, którego istotą jest dwutorowość działania: z jednej strony upowszechnianie muzyki wielkich kompozytorów europejskich, a z drugiej wypromowanie zabytkowych obiektów Warmii i Mazur, odkrycie piękna otaczającej nas natury, uwrażliwienie na Sztukę i uświadomienie odpowiedzialności współczesnych mieszkańców za spuściznę dziedzictwa kulturowego tych ziem. Wykreowane przez Pro Musica Antiqua szerokie spektrum tematów oraz możliwości ich przedstawiania spowodowały, że działania te ułożyły się w cykle tematyczne:

  • „Koncerty Letnie”, (nieprzerwanie od 1992 r.) – w miastach i małych miejscowościach Warmii i Mazur,
  • „Cavata na olsztyńskim zamku” (od 1996 r.) – spotkania wspólnie organizowane z Muzeum Warmii i Mazur
  • „Camerata Warmińsko-Mazurska” (od 2010 r.) – celem jest popularyzacja wybitnych postaci Warmii i Mazur,
  • „Dziedzictwo przyrodnicze Warmii i Mazur” – projekt muzyczny inspirowany pięknem i bogactwem przyrody regionu.

Dzięki temu spontaniczne intencje pierwszych lat koncertowania Zespołu nabrały charakteru programowego działania, które obejmuje jedno hasło – „Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur” – wykładnia twórczych działań „Pro Musica Antiqua”.

Zespół uczestniczy także w innych, niezależnych koncertach, wywołanych różnymi okolicznościami. Niejednokrotnie sam jest inicjatorem wyjątkowych przedsięwzięć artystycznych. W jego dorobku jest kilka projektów muzyczno-edukacyjnych, łączących sztukę z wiedzą o historycznej spuściźnie i walorach przyrodniczych Warmii i Mazur lub obecnymi problemami społecznymi, w których obok „Pro Musica Antiqua” i jej zaproszonych gości aktywnie uczestniczą słuchacze.

Zespół prowadzi czynną działalność koncertową również zagranicą (Austria, Niemcy, Węgry, Litwa, Rosja, Szwecja, Francja).

Koncerty w zamkach, pałacach, muzeach i kościołach zrodziły pomysł nagrań CD, dedykowanych miastom, w których zespół występuje (Lidzbark Warmiński, Orneta, Gietrzwałd, Olsztyn, Ostróda, Dobre Miasto). Pomysł ten zaowocował kolekcją sześciu płyt zrealizowanych w latach 1995–2011 przez firmę DUX pod hasłem „Muzyka europejska w zabytkach Warmii i Mazur”, zawierających sonaty barokowe kompozytorów niemieckich, włoskich, francuskich i angielskich oraz muzykę polską dawną i współczesną. Dodatkowa płyta zrealizowana w ramach tego projektu ukazała się w roku 2005. Nosi ona tytuł: „Czapla. Muzyka europejska w przyrodzie Warmii i Mazur” oraz płyta jubileuszowa, która ukazała się w roku 2012, nosi tytuł: „XX LAT”.

Twórcze działania i trud muzyków Pro Musica Antiqua zostały zauważone i docenione. Zespół uhonorowano wieloma nagrodami i wyróżnieniami. W 1994 r. zespół otrzymał nagrodę „Atut ‘94” oraz „Złotą Płytę” przyznaną przez firmę fonograficzną DUX. W uznaniu zasług dla kultury polskiej, zespół i indywidualnie Leszek Szarzyński, w 2006 r. zostali wyróżnieni Nagrodą Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2007 r. Nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Najlepszy z Najlepszych” za promocję regionu Warmii i Mazur w świecie. W 2012 r. kapituła najwyższego honorowego odznaczenia w Powiecie Olsztyńskim uhonorowała zespół Pro Musica Antiqua i indywidualnie Leszka Szarzyńskiego przyznaniem „Statuetki Królewny Warmińskiej „Łyny” za szczególne osiągnięcia artystyczne i popularyzację kultury Warmii.

 

 

 

kontakt

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij