Przetargi

ZP-D-1/2016 – unieważnienie przetargu

Data opublikowania: 17.11.2016

Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie informuje, że na mocy art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), unieważnia niniejsze postępowanie, gdyż …

Zp-D-1/2016 dostawa Organów cyfrowych – pytanie

Data opublikowania: 4.11.2016

Pytanie do zamówienia Zp-D-1/2016 wpłynęło  dnia 03.11.2016 roku na adres m.sternicki@filharmonia.olsztyn.pl

 

Czy zamawiający dopuszcza przedstawienie do oceny jakościowej

instrumentu zbliżonego do wymaganego, tej samej serii, z jakością

brzmienia taką samą, klawiaturą taką samą ,jedynie z mniejszą ilością

głosów (37 …

Zp-D-1/2016 dostawa Organów cyfrowych

Data opublikowania: 2.11.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę:
Organów cyfrowych 50 głosowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii
im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.
prowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. …